Structure and function of the adrenal cortex in mice with the obese-hyperglycemic syndrome

Författare: Peter Naeser; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.