Splicing of adenovirus-2 E1A pre-messenger RNA : sequence requirement and the biological consequences of alternative RNA splicing

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Per Johan Ulfendahl; Uppsala Universitet.; [1988]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.