Arnold Zweig, "Der Streit um den Sergeanten Grischa" : Probleme des Aufbaus mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Grischagestalt

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Jürgen Happ; Stockholms Universitet.; [1974]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.