Precipitation and fixation of uranium in reduced environment : simulation in a continuous culture of sulfate-reducing bacteria

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Ulf G. Edvardsson; [1984]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.