Stand structure and development after selective logging with systematically aligned skid trails, directional felling and climber cutting in a dipterocarp rainforest in Sabah, Malaysia

Författare: Olle Forshed; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.