Unveiling the biological role of serglycin proteoglycans : studies on serglycin knock-out mice

Författare: Tiago Braga M. C. Carlos; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.