The role of WNT5A in oral squamous cell carcinoma

Detta är en avhandling från Malmö university

Författare: Zdenka Prgomet; Malmö University.; [2017]

Nyckelord: ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.