A Good Death on the Value of Death and Dying

Detta är en avhandling från Göteborg: Göteborgs universitet, Filosofiska institutionen

Författare: Lars Sandman; Högskolan I Borås.; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.