Påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge : med en studie av rättsfall från Högsta domstolen och Höyesterett

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I avhandlingen jämförs påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge eftersom det allmänt anses att det är olika straffteorier som motiverar svensk och norsk straffrätt. Dels systematiseras, analyseras och tolkas svensk och norsk lagstiftning samt förarbeten, dels jämförs rättsfall från 1996 och 1997 från Högsta domstolen och Höyesterett. Frågeställningar som diskuteras i avhandlingen är exempelvis: Vilka straffteorier är det i praktiken som kan motivera påföljdsbestämningen och straffutmålingen? Är det möjligt att kombinera allmänprevention och individualprevention med vedergällning, eller blir en sådan föreningsteori motstridig? Fanns det andra motiv till påföljdsreformen i Sverige 1989?

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.