Förkonstruerade byggnader : systemtänkande för en effektivare byggprocess

Sammanfattning: Förkonstruerade byggnader som begrepp syftar till att byggnaden är projekterad innan någon köpare är känd. Detta innebär att tekniska lösningar med tillhörande produktionsmetoder är utvecklade innan avtal sluts. Denna metodik tillämpas inom "Metal Building Systems Industry", eller "Pre-engineered Buildings Industry", i USA. I den första delen av detta arbete studeras denna industri genom en utvärderande surveyundersökning som syftar till att utvärdera om förkonstruerade byggnader kan vara ett medel att effektivisera den svenska byggprocessen vid nyproduktion av flerbostadshus. Den andra delen är en studie av brukarnas uppfattningar om sitt boende. Denna studie utförs med hjälp av källanalys och syftar till att bestämma vilka frihetsgrader som behöver finnas med vid utformandet av ett datasystem för förkonstruerade byggnader. Arbetet innehåller även ett räkneexempel på vad en investering i ett datasystem för förkonstruerade byggnader skulle kunna innebära för ett svenskt byggföretag.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)