Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi

Detta är en avhandling från Glänta produktion

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Studien behandlar den förnyade diskussionen kring gudsbegreppet inom delar av den postmoderna filosofin. I den första delen av avhandlingen belyses den idéhistoriska utveckling som lett fram till att gudsfrågan på nytt aktualiserats inom vissa grenar av den västerländska filosofin. Därefter diskuteras två exempel på hur gudsbegreppet formulerats inom ramen för ett postmodernt filosofiskt tänkande. Slutligen analyseras detta filosofiska gudsbegrepp utifrån några samtida teologiska perspektiv.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.