The specific degradation of polysaccharides

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Lennart Kenne; [1974]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.