Volatile mediated plant-plant communication in cultivar mixtures : from plant to aphid responses

Detta är en avhandling från ; Department of Crop Production and Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.