Deaf sign language users: Prevalence and aspects of quality of life

Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.