Some aspects on the physical chemistry of kraft lignins in aqueous solutions : Theoretical considerations and practical implications

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.