Viking age combs, comb making and comb makers : in the light of finds from Birka and Ribe

Detta är en avhandling från Stockholm

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.