Managerial Environmental Accounting in Construction Projects - Discussions on its Usability and Role in Decision Making

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.