Identitetsföreställningar. Performance, normativitet och makt ombord på SAS och AirHoliday

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.