Om folk-rättens princip. Akademisk afhandling ... utgifven af Carl Olof Delldén, Phil. och J.U. Doctor ... och Hans Peter Gustafson, Kongl Stipend. Gottl. På gustavianska lärosalen d. 14 oct. 1843 ..., II

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell. 1843

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)