On the control of stratification in fluids

Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Oceanography

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.