Om negationen, med särskildt afseende på Hegelska logiken. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke till offtentlig granskning framställd af mag. Elias August Carlsten ... och Alfred Nordström af Vermlands nation. På gustavianska auditorium den

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)