Characteristics of intestinal permeability in humans in vivo and rats in situ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.