Proterozoic crustal growth along the Archaean continental margin in the Luleå and Jokkmokk areas, northern Sweden

Sammanfattning: Den Arkeisk-Proterozoiska plattgränsen i norra Sverige har undersökts med hjälp utav fältarbete med både berggrundskartering och provtagning för geokemisk och isotopgeokemisk analys. Gränsen har studerats i både Luleå och Jokkmokkområdena för att man där skall kunna dra gränsen mer i detalj. Sm-Nd isotoper har används som ett verktyg för att se om de provtagna bergarterna innehåller spår utav den äldre (Arkeiska) eller är är bildade i en yngre (Proterozoisk) miljö. Det har visat sig att övergången är relativt skarp i Luleåområdet men gradiell i Jokkmokkområdet. En arbetsmodell har varit att det yngre materialet i söder har kolliderat med den äldre kontinenten under den sk Svekofenniska orogenesen. Detta resulterade i att de södra delarna sköts upp ovanpå det äldre. Prov tagna av bergarter som är bildade både före och efter denna kollision har visat att modellen inte förändrats snarare styrkts. För att förklara de processer som var verksamma under tiden som bergarterna bildades så har en del detaljstudier bedrivits i huvudsak i trakterna kring Luleå. Arbetet presenteras i sju stycken artiklar som behandlar både små och storskalig problematik.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)