Fysikens filosofi : Diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 1910-1970

Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.