Studies of quantum interference effects in icosahedral quasicrystals and amorphous superconductors

Författare: Mats Ahlgren; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.