Teratogenesis in diabetic pregnancy : an experimental study in vivo and in vitro in the rat

Författare: Johan Styrud; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.