Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet : stapelvaror i svensk export och import 1738-1808

Detta är en avhandling från Stockholm : Bonnier

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.