A new method for GPS ambiguity resolution on-the-fly at short baselines

Detta är en avhandling från Institutionen för geodesi och fotogrammetri

Författare: Kjell Almgren; Kth.; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.