Testprestation vid början, mitten och slutet av högskoleutbildning : En tvärsnittsstudie med studerande vid två utbildningslinjer

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Björn Allergren; Umeå Universitet.; [1995]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.