18F/19F and 11C/14C kinetic isotope effects in nucleophilic substitution reactions

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.