Fakta i målet : vittnespsykologins bidrag vid bedömning av sakfrågan i enskilda rättsfall

Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.