Altartavlor i Sverige under renässans och barock : studier i deras ikonografi och stil 1527-1686

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.