Vad fattas äldreomsorgen? Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet. Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)