Oskar Sillén, professor och praktiker : några drag i företagsekonomiämnets tidiga utveckling vid Handelshögskolan i Stockholm

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.