Abdominal aortic aneurysm. Epidemiology, preoperative evaluation, and postoperative inflammation

Författare: Sofia Nessvi; Vaskulära Sjukdomar - Kliniska Studier; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.