Etik och lokala utvecklingsstrategier - bevaring eller förändring av människans livsvillkor

Detta är en avhandling från Göteborg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.