Studies of the pharmacodynamics of antibiotics : with special interest in the effects during the postantibiotic phase

Författare: Elisabeth Löwdin; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.