Regulation of cell proliferation in differentiating human SH-SY5Y neuroblastoma cells

Författare: Maria Mattsson; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.