Homogenization of some problems in hydrodynamic lubrication involving rough boundaries

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.