Academisk afhandling om afgifterne till kronan af Stora Kopparbergs grufva och huru de tid efter annan blifvit förmedlade ... under ... Christer Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framstäld af Daniel Anton Hedenblad, ifrån St. Kopparberget. Uti den

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos directeuren Joh. Edman

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)