Walvelet-based algorithms for fast PDE solvers

Detta är en avhandling från Stockholm : Numerical Analysis and Computer Science, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.