Monitoring and management of the Swedish brown bear (Ursus arctos) population

Författare: Jonas Kindberg; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.