Structure and function of glyoxalases I and II - two distinct glutathione-linked enzymes

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.