Sökandet efter en tidsanda : i spåren efter Absalon

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag velat pröva möjligheten att teckna en bild av en enskild medeltida person och spåra hans egen tanke- och handlingsvärld genom de källor, som han lämnat efter sig. Källorna är både skriftliga och materiella (klosterkyrkan i Sorø, borgen Havn, historieskrivningen Gesta Danorum, runstenen och kyrkan i Norra Åsum och Absalons testamente). Under arbetets gång har ett mönster vuxit fram. I Absalons samtid fanns det i huvudsak två starka maktsfärer, den ena var en regional aristokratisk och den andra en internationell kyrklig. Dessa två omfattade olika tanketraditioner med delvis skilda ambitioner och mål. Genom att verka inom dessa olika maktsfärer och genom att integrera deras tanketraditioner skapade Absalon ett eget handlingsutrymme. Cistercienserorden utgjorde, för Absalon, en förmedlingslänk mellan de två stora tanketraditionerna eftersom orden kunde förena ideal hämtade från såväl den aristokratiska traditionen som den kyrkliga. I mitt arbete låter jag således Absalon syntetisera en tidsanda, samtidigt som jag också försöker att i materialet analysera fram konturerna av personen Absalon sådan han framträder i de olika källorna och i mötet mellan dem. Här finns ett fokus för avhandlingen - en brännpunkt - och det är de ställningstaganden som kan uttolkas som Absalons egna ur de materiella lämningarna och de skriftliga källorna.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)