Om Stora Mellösa och Norrbyås socknar i Nerike. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Pehr Didrik Lagerholm Kongl. stipendiat

Detta är en avhandling från Uppsala, C. A. Leffler, K. Acad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)