Formal carers in health care and the social services witnessing abuse of the elderly in their homes

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.