Från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska inom intensivvård. : En studie av erfarenheter från specialistutbildningen och från den första yrkesverksamma tiden inom intensivvården

Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.