Om påföljders verkningar : en undersökning av prognosen för unga lagöverträdare efter olika slag av behandling

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.