Jag är konstnär!: en studie av erkännandeprocessen kring konstnärskapet i ett mindre samhälle

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Jag är konstnär! beskriver konstnärskapet i en mindre konstvärld ur ett sociologiskt perspektiv. Den lilla konstvärlden är specifik. Den utmärks av en hög grad av överblickbarhet, igenkännande och osäkerhet. Igenkännandet kan till en del minska den osäkerhet man känner inför vad som är konst och vad som inte är det, och vem som bör tillskrivas en konstnärsroll och vem som bör utdefinieras. Jag är en konstnär! beskriver också den andra sidan av konstvärlden; vilka möjligheter den lokala konstvärlden erbjuder sina konstnärer och vilka gränsdragningar som görs av de som agerar grindvakter och väljer ut den konst som blir synlig och omnämnd i denna värld.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.