Omhändertagande av barn : en studie av barnavårdsmål vid förvaltningsdomstolarna åren 1974, 1977 och 1982

Författare: Anna Hollander; Umeå Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.